ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
การรับสมัครพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางเชียงราย

 

ด้วยเรือนจำกลางเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภททั่วไป จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
                        1) ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง)   จำนวน 1 อัตรา
2) เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (หญิง)   จำนวน 1 อัตรา
3) เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย)   จำนวน 1 อัตรา
                 อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เรือนจำกลางเชียงราย ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-170558 
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางเชียงราย ...ประกาศเรือนจำกลางเชียงราย

หน่วยงาน: เรือนจำกลางเชียงราย โดย: ปิยะนัฐ หัตถิยา 02 มิ.ย. 60 15:52 น.