ขอเผยแพร่งบทดลองที่ทำการปกครองจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2563 - - กลุ่มงานการเงินและบัญชี (ปกครองจังหวัด) 17 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ประกาศชาวนาฤดูนาปี 2563 ฉบับที่ 4 - - ธุรการ (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย) 8 ก.ย. 63
จุลสารประจำเดือนสิงหาคม 2563 - - ธุรการ (คลังจังหวัด) 27 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ ประกาศชาวนาฤดูนาปี 2563 ฉบับที่ 3 - - ธุรการ (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย) 20 ส.ค. 63
ขอเผยแพร่งบทดลองที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 - - กลุ่มงานการเงินและบัญชี (ปกครองจังหวัด) 7 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 30 ก.ค. 63
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 22 ก.ค. 63
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 15 ก.ค. 63
.:: ข่าวทั้งหมด ::.