ขอเผยแพร่งบทดลองที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 - - กลุ่มงานการเงินและบัญชี (ปกครองจังหวัด) 17 ธ.ค. 63
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 17 ธ.ค. 63
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมฯ - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 17 พ.ย. 63
ขอเผยแพร่งบทดลองที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายประจำเดือน ตุลาคม 2563 - - กลุ่มงานการเงินและบัญชี (ปกครองจังหวัด) 6 พ.ย. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคคากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 22 ต.ค. 63
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง รุ่นที่ 2 - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 20 ต.ค. 63
.:: ข่าวทั้งหมด ::.