การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 19 มี.ค. 64
ขอเผยแพร่งบทดลองที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 - - กลุ่มงานการเงินและบัญชี (ปกครองจังหวัด) 15 มี.ค. 64
.:: ข่าวทั้งหมด ::.