ขอเผยแพร่งบทดลองที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 - - กลุ่มงานการเงินและบัญชี (ปกครองจังหวัด) 17 ธ.ค. 63
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 17 ธ.ค. 63
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมฯ - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 17 พ.ย. 63
.:: ข่าวทั้งหมด ::.